Webdesign by

De Cluft

Welzijn en Gezond

Emmen

   Sociaal Cultureel Welzijn

Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Mens Een rijk leven Het Kosmisch Plan Holisme Diabetes recepten 12 tips wanderen  Foodwatch Nieuws Posiviteit

In een dankbaar hart zal het altijd zomer zijn


De onderzoekers van Boston University’s School of Medicine werkten voor het onderzoek samen met het National Center for PTSD en de School of Public Health van de Harvard University. Gedurende dertig jaar verzamelden zij data van maar liefst 69.744 vrouwen en 1.429 mannen. De vrouwen werden tien jaar lang gevolgd, bij de mannen was dit dertig jaar. Beide groepen vulden vragenlijsten in over hun niveau van optimisme, gezondheid en leefstijl zoals voeding, rookgedrag en alcoholconsumptie.

Uitzonderlijk hoge leeftijd

Bij het vergelijken van de data over het niveau van optimisme, bleek dat de meest optimistische vrouwen en mannen gemiddeld elf tot vijftien procent langer leven. Het onderzoeksrapport meldt dat de optimisten vijftig tot zeventig procent meer kans hebben om een ‘uitzonderlijk hoge leeftijd’ – 85 jaar of ouder – te behalen. De resultaten bleven hetzelfde na het verwerken van alle overige variabelen, zoals leeftijd, demografische factoren en leefstijlgewoonten.

Volgens hoofdonderzoeker Lewina Lee is het onderzoek relevant voor de publieke gezondheid, omdat het aantoont dat optimisme de menselijke levensduur kan verlengen.

Optimisme en gezondheid

Wat het onderzoek niet aantoont, is hoe optimisme precies bijdraagt aan een langer leven. Medeonderzoeker Laura Kubzansky wijst voor het mogelijke antwoord in de richting van andere onderzoeken. Daaruit blijkt dat optimisten mogelijk beter met emoties en tegenslagen kunnen omgaan. Ook lijkt het er volgens de onderzoekers op dat optimistische mensen vaak gezondere gewoontes hebben, minder snel roken en meer bewegen. Onderzoeker Francine Grodstein concludeert dat er nog veel onderzoek gedaan moet worden naar waarom optimisme zo belangrijk is, maar dat de relatie tussen optimisme en gezondheid steeds duidelijker wordt.

Bron: Universiteit van Boston

 Optimisme is een krachtige levenshouding. Het laat je beter omgaan met tegenslag en zorgt ervoor dat je oplossingsgericht bent ingesteld. Hoe groot het positieve effect van een optimistische kijk daadwerkelijk is, wordt steeds meer onderzocht. Recent gepubliceerde onderzoeksresultaten van de Universiteit van Boston toont aan dat optimisme zelfs bijdraagt aan een langer leven.

In Brummen gaat huisarts Marcel Kerkhoven geregeld op pad om te zorgen voor meer lokale samenwerking. Positieve Gezondheid is zijn inspiratiebron. ‘Ik dacht: ik kan wel blijven mopperen op wat niet goed gaat, maar dat past me niet.’

Kerkhoven merkte steeds vaker dat de consequenties van zorgbeleid pas zichtbaar worden op de stoep van de huisartsenpraktijk of thuis bij de patiënt. ‘Ik zag bij ons in de buurt veel versnippering ontstaan. We denken bijvoorbeeld in aandoeningen en doelgroepen, terwijl het vaak gaat over dezelfde patiënten. In die versnippering moeten we de langdurende zorg dicht bij de inwoners zien te organiseren. Vanaf dat moment wist ik dat ik iets wilde met die lokale samenwerking.’ Kerkhoven schreef zich in voor de Master of Business Administration (MBA) en neemt sindsdien steeds vaker het voortouw om in de gemeente tot samenwerking te komen.

Huisarts brengt met Positieve Gezondheid lokale samenwerking op gang

Als arts een bescheiden rol

Positieve Gezondheid speelt daarbij een belangrijke rol. Toen Kerkhoven een aantal jaren terug in aanraking kwam met het concept, voelde dat als thuiskomen. ‘Ik wist gelijk: mij past enige bescheidenheid als dokter. Ik ben maar een van de schakels in dat hele brede spectrum dat gaat over gezondheid. We hebben elkaar nodig om mensen langer gezond te houden. Dus dacht ik: als ik me bij dat gedachtegoed zo thuis voel komen, geldt dat misschien ook voor de disciplines die ik nodig heb. Ik wilde een beweging starten en nodigde Machteld Huber uit voor een lezing in onze gemeente.’

Esperanto voor zorg en welzijn

Sindsdien gebruikt Kerkhoven Positieve Gezondheid als taal en inspiratiebron om tot samenwerking te komen. ‘Ik noem het vaak de Esperanto voor zorg en welzijn. Iedereen herkent zich in de woorden en dat maakt het gesprek makkelijker. Met Positieve Gezondheid als invalshoek kijk je ook anders naar de invulling van zorg. Je hebt het al snel over waar het echt om te doen is en waar lokale samenwerking vanzelfsprekend is.’ Positieve Gezondheid werkt intussen als een belangrijke spiegel in de samenwerkingsgesprekken. Kerkhoven: ‘Kijken we bijvoorbeeld niet te veel vanuit eigenbelang? Vergeten we niet iets, bijvoorbeeld de inbreng van andere organisaties? Of zien we bepaalde kwetsbare groepen niet over het hoofd als je kijkt naar de 6 dimensies?’

Gemeenschappelijk verpleegkundig team

Door die andere insteek, komt er in Brummen veel in beweging. Zo speelt Positieve Gezondheid een belangrijke rol in de gesprekken die binnenkort gaan leiden tot een gemeenschappelijk verpleegkundig team. Daarin zitten verpleegkundigen uit de thuiszorg, het verpleeghuis en de gehandicaptenzorg. Samen signaleren zij de zorgvraag, en samen bieden ze de zorg. Transmuraal en dwars door de financieringsschotten heen – zo is de bedoeling.

Van projecten naar samenhang

Ook heeft Positieve Gezondheid geholpen om met steun van de VNG het gesprek met de gemeente verder op gang te brengen. Dat heeft eraan bijgedragen dat er gemeentebreed in de huisartsenpraktijken gestart wordt met de inzet van praktijkondersteuners voor de jeugd. Ook worden vraagstukken niet meer vanzelfsprekend als afzonderlijke projecten aangevlogen.

Partijen zien – dankzij Positieve Gezondheid als paraplu – meer de samenhang en trekken sneller samen op. ‘Door ermee bezig te zijn, gaat die aanpak steeds meer leven. We zien bijvoorbeeld dat de gemeente zich steeds meer bewust wordt van wat hulp- en zorgverleners kunnen bijdragen aan de gezondheid van hun populatie. En omgekeerd. We weten elkaar steeds beter te vinden.’


Breed gezondheidscentrum

Positieve Gezondheid zette Kerkhoven er ook toe aan om het nieuwe gezondheidscentrum bewust in te richten rond de 6 dimensies van Positieve Gezondheid. ‘We hebben maar liefst 12 disciplines onder ons dak. Van haptotherapeut tot huisarts en van thuiszorg tot psychotherapie. Daar hebben we met elkaar stap voor stap naartoe gewerkt. Het centrum opende in juni 2019 zijn deuren. Het is leuk om te zien dat Positieve Gezondheid steeds meer een thema wordt voor de verschillende disciplines.’

Tips voor starters

Kerkhoven beleeft veel plezier in de zoektocht om met elkaar invulling te geven aan Positieve Gezondheid. Wat kan hij meegeven aan degenen die ook het avontuur aan willen? Een viertal tips:

Maak ruimte om te experimenteren

‘Maak tijd om elkaar rond het gedachtegoed van Positieve Gezondheid te vinden en samen te werken. Ook daar heb je anderen bij nodig. Zo is het mijn duomaat Marijke den Braven die me veel ruimte geeft om te spelen en te grasduinen.’

Richt je eerst op de mensen die zelf ook willen veranderen

‘Bouw met deze mensen verder. Anderen denken dan al snel: daar gebeurt iets waardevols, daar wil ik deel van uitmaken. Als je voor ogen hebt dat de hele bups in een keer mee moet, loop je het risico dat je stukloopt.’

Denk strategisch

‘Zorg is gebaat bij strategisch denken. Maar dat denken wordt in de zorg nog te weinig benut. Het strategisch denken zit wel in ons. Maar we gaan zo op in het hier en nu, in de hectiek van alledag, dat we de rust niet hebben om vooruit te kijken.’

Zet door, maar blijf diplomatiek

‘Zoek de balans in vooroplopen en in verbinding blijven, ook met degenen die nog niet zover zijn. Ik heb echt moeten leren dat iedere beweging voorwaarts ook schuin naar links of schuin naar rechts mag zijn. Je gaat immers nog steeds naar voren. Het is de samengestelde beweging die je verder brengt.’


De komende tijd laat Machteld Huber haar licht schijnen over de 6 dimensies van Positieve Gezondheid. Het dagelijkse leven is daarbij haar inspiratiebron. Dit keer: mentaal welbevinden en de kunst van het voelen.

‘In de tijd dat ik met mijn ziektes had te dealen, ben ik wel eens bij een psycholoog geweest. Een van de belangrijkste vragen die zij stelde, was: wat voel je? Het heeft best lang geduurd voor ik bij mijn gevoelens kon en voordat ik werkelijk kon voelen wat ik voelde.

Ik heb van die tijd geleerd dat er een bepaalde wetmatigheid is als het gaat om gevoelens: ze willen gevoeld worden. Ik heb – voordat ik ziek werd – mijn gevoelens vaak binnengehouden en weggedrukt. Maar dat doet je uiteindelijk geen goed. Het kan je zelfs ziek maken. Gevoelens willen gevoeld worden en moeten een weg naar buiten kunnen vinden. Door erover te praten bijvoorbeeld, of door er voor jezelf schriften over vol te schrijven. Of door de kracht ervan nuttig te maken en vloekend en tierend je huis schoon te maken; dat geeft achteraf een dubbel prettig gevoel. Of door hulp in te schakelen en zo te leren erover te praten. Er zijn wel twee spelregels bij dat uiten: het mag jezelf niet schaden, en ook een ander niet.

Het helpt ook als je begrijpt hoe het werkt met gevoelens. Als we geraakt worden door iets wat ons frustreert, roept dat als eerste reactie gevoelens op van boosheid of van verdriet. Ik leerde dat ze twee kanten van dezelfde medaille vormen. De een voelt sneller de boosheid, maar heeft niet door dat daarachter verdriet schuilt. De ander voelt al snel eerst de pijn van het verdriet, zonder het besef dat daarachter boosheid ligt. Beide kanten vragen om doorleefd te worden. Als dat gebeurt, verliest het nare gevoel zijn lading en kan je verder. Blijf je in de boosheid hangen, dat kan dat uitgroeien tot sterkere emoties zoals behoefte aan wraak. En wie in zijn verdriet blijft steken, kan in een slachtofferrol belanden.

Ik heb veel geleerd van die tijd – en van mijn gevoelens. Doordat ik ze durf toe te laten – positieve en negatieve – beleef ik ze sterker. Ik geniet meer, ben vrolijker, beleef alles intenser. En dat maakt het leven veel leuker.’