Webdesign by

De Cluft

Welzijn en Gezond

Emmen

   Sociaal Cultureel Welzijn

Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Mens Een rijk leven Het Kosmisch Plan Holisme Diabetes recepten 12 tips wanderen  Foodwatch Nieuws Posiviteit

In een dankbaar hart zal het altijd zomer zijn


https://youtu.be/Tr-BK7Uc9xA
Eckhart Tolle en paul Kicken

https://youtu.be/3BajD6oeP2E

https://youtu.be/8UNfnc9kV-Y

https://youtu.be/3QUs1OGtkKE

https://youtu.be/P7KNRlbSW6U

https://youtu.be/JLFm32Gq7pw


https://www.nondualiteit.one/nondualiteit/


Einstein en Holisme


Einstein zei: je lost een probleem niet op vanuit hetzelfde soort denken dat tot het probleem heeft geleid. Het kan wel eens de oplossing voor je zijn om buiten de gebruikelijke comfort zone te kijken en naast de gewone energievormen ook de bijzondere energievormen in je aanpak, overwegingen en besluitvorming mee te nemen.


Wij zijn een met het universum. Alles is energie. Holistische benaderingen raken niet alleen je fysieke lichaam maar ook het mentale, spirituele en emotionele deel. Dit is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Volgens het paradigma van Einstein, in termen van energetische geneeskunde, wordt het menselijk wezen gezien als netwerken van complexe energievelden die in verbinding staan met fysieke en celsystemen. De erkenning van het feit dat alle materie uit energie bestaat, vormt de basis voor het begrip hoe menselijke wezens gezien kunnen worden als dynamische, energetische systemen. Door middel van Einsteins beroemde vergelijking E=Mc2 leverde Einstein het bewijs dat energie en materie twee uitdrukkingsvormen zijn van dezelfde universele substantie.

E=Mc2

Vanuit de mens gezien is materie een verdichte vorm van licht. Met andere woorden, Albert Einstein schreef een formule: E=mc2 (zo energie, zo materie, maar in een andere vorm) die een natuurkundige weergave is van de aloude uitspraak van Hermes Trismegistos: “zo boven, zo beneden”.

Zo boven, zo beneden à E = mc2 à straling – stof à hemel – aarde


Einstein ziet het lichaam als een multidimensionaal organisme dat bestaat uit fysiek cellulaire systemen in een dynamische interactie met complex regelende energetische velden. Het holografisch principe stelt dat elk deel van de informatie het geheel bevat. Dit principe wordt weerspiegeld in het feit dat elke cel in het menselijk lichaam de overkoepelende DNA-blauwdruk bevat voor het creëren van een compleet menselijk wezen.

Je kunt de holistische benadering typeren als analogie in alle lagen en nivaus. Elke verstoring wordt benaderd vanuit het grote geheel. Het heling proces is een bewustwordingsproces. Het gaat om de totale harmonie en balans van de mens. Niet de enkele klacht staat centraal, maar de gehele mens.

A human being is a part of a whole, called by us universe, a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest… a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creaturs and the whole of nature in its beauty.


Advaita Vedanta wordt ook wel het directe pad genoemd.
Het is een weg naar zelfkennis door zelfonderzoek, de psychologie van zelfrealisatie, van verlichtingMet de kennis van Vedanta onderzoeken we onze ervaringen. We ervaren onszelf als een afgescheiden individu, maar is dat de werkelijkheid?
De maan lijkt licht te geven maar doet die dat ook? Nee het is het licht van de zon dat weerkaatst wordt. Als de maan er niet meer is verandert er niets, de zon schijnt gewoon door. Evenzo lijkt het erop dat wij een afgescheiden persoon zijn, met de kennis van Vedanta gaan we dat onderzoeken. En dan zal blijken, net zoals in geval van de maan, dat wat we 'ik' noemen geen persoon is maar het absolute; 'the Self' dat leven geeft aan een lichaam en dat we dat uiteindelijk blijken te zijn. Dat gaat tegen onze ervaring in en daarom is het ook een hele weg omdat te gaan zien.

In veel satsangs in het westen wordt gezegd, je bent het absolute al, datgene wat niet komt en gaat en nergens door wordt aangetast, geen vorm heeft, dat door niets aangeraakt kan worden. Dat is juist maar daarmee realiseer je het je nog niet. Vedanta geeft een volledige teaching; wat voor eigenschappen moet je ontwikkelen om op weg te kunnen gaan, wat is verlichting, wat voor kwaliteiten dient een teacher te hebben. Wat zijn de obstakels op je pad, wat voor middelen heb je om die te overwinnen. Het is in feite een complete wetenschap van zelfverwerkelijking die millennia oud is en zijn dienst heeft bewezen.
Vedanta is in India nog springlevend en veel mensen hebben daardoor hun ware natuur ontdekt. Een leraar als Dayananda , die in het Engels Vedanta onderwijst is internationaal bekend.
De waarheid is dat je heel en compleet bent en niets nodig hebt buiten jezelf. Maar zo ervaren we de wereld niet, we denken dat ons geluk afhangt van de buitenwereld, of we erin slagen te krijgen wat we willen hebben en te vermijden wat we niet willen. Dat is leven in het rad van samsara, de vervulling buiten jezelf proberen te vinden in een wereld waarin niets blijvend is. Je voelt een leegte van binnen en die probeer je op te vullen met een goede baan, eten, geld, een relatie, aanzien. Maar het is allemaal klatergoud, van binnen is het leeg. Als je richt om vervulling in de wereld te vinden is dat uiteindelijk gedoemd te mislukken en zie je tegelijkertijd je ware natuur die altijd aanwezig is over het hoofd. Vedanta helpt je dat te gaan inzien en je aandacht te richten op die ware natuur die altijd heel en kompleet is.

Verlichting is geen ervaring, ervaringen komen en gaan, maar het je realiseren van wat je werkelijk bent en van wat er altijd is op ieder moment; puur bewustzijn, tijdloos, vormloos. De mind kan er geen object van maken, omdat het geen object is.
Je kunt van jezelf geen object maken, je kunt je alleen maar realiseren dat dat is wat je bent. Het is als het ontdekken dat de zonnebril die je zoekt al op je neus staat. De teachings van Vedanta zijn systematisch opgebouwd om je dat bewust te laten worden, tegen al je patronen en conditioneringen in.
Daarom is het geschikt voor de westerse mens, er zit geen enkele franje omheen daarom heet het het directe pad. Natuurlijk is de waarheid van Vedanta ook op andere plekken te vinden. 'Ik en mijn vader zijn één,' zo zegt Jezus. Er is maar één bewustzijn en dat geeft overal bestaan en leven aan. Als een spin die zijn web maakt en het later weer inzichzelf terugneemt.
In het christendom ontbreekt de methodologie waardoor we dit onszelf kunnen realiseren. En dat is het bijzondere van Vedanta, je hoeft nergens in te geloven en het helpt je door zelfonderzoek door je ervaringen en conditioneringen heen te kijken en je ware natuur te verwerkelijken. Er zijn vele zoekers op het spirituele pad en één van de redenen dat er weinig vinders zijn is dat een helder systematisch pad ontbreekt en dat is wat Vedanta bijzonder maakt.

Het is een weg voor de volwassen zoeker die na vele dingen te hebben geprobeerd en veel ervaringen rijker nog steeds niet is thuisgekomen,
een ware psychologie van zelfrealisatie, van verlichting.